Home Zakelijk


Heeft u iemand in dienst, die moeite heeft zijn concentratie bij het werk te houden, vaak afwezig of snel prikkelbaar is dan kan dit leiden tot problemen. Zeker als inspanningen van uw kant de situatie niet lijken te verbeteren. Om er voor te zorgen dat uw investeringen in tijd en geld leiden tot het gewenste effect kan het zinvol zijn om een gericht psychodiagnostisch onderzoek in te zetten.
Dit onderzoek heeft als doel om op efficiënte wijze in kaart te brengen of er psychosociale of verstandelijke belemmeringen zijn, die het persoonlijk en professioneel functioneren beïnvloeden. Verder wordt er gekeken naar de belastbaarheid, aspiraties en leerbaarheid van de persoon. De resultaten van het onderzoek geven concrete handvatten voor gerichte sturing, aansluitend bij de specifieke kenmerken van een persoon. Hierdoor worden onnodige investeringen vermeden.