Diensten


Psychologisch onderzoek: Kan volledig worden afgestemd op de wens van de opdrachtgever. Enkele voorbeelden van mogelijkheden worden hieronder genoemd.

Psychologisch belastbaarheidsonderzoek ‘Light’: onderzoeksgesprek, klachtenvragenlijst (SCL-90), probleemoplossingsstrategie vragenlijst (UCL).

Psychologisch belastbaarheidsonderzoek ‘Standaard’: onderzoeksgesprek, klachtenvragenlijst (SCL-90), probleemoplossingsstrategie vragenlijst (UCL), op maat geselecteerde (screenings)lijsten en testen (b.v. ten behoeve van autisme, depressie of ADHD).

Psychologisch belastbaarheidsonderzoek ‘Plus’: Uitgebreid onderzoeksgesprek(ken), klachtenvragenlijsten (SCL-90), probleemoplossingsstrategie vragenlijst (UCL), uitgebreide op maat geselecteerde testbatterij bestaande uit vragenlijsten en testen (b.v. ten behoeve van autisme, depressie of ADHD) en persoonlijkheidsonderzoek incl. dynamische geïntegreerde beschrijving. Ook is onderzoek uitgebreid onderzoek naar cognitieve capaciteiten mogelijk via o.a. intelligentieonderzoek.

Cognitieve capaciteitenonderzoek: Door middel van de WAIS.

Het persoonlijkheidsonderzoek en intelligentieonderzoek kunnen wij ook als losse modules aanbieden. Binnen alle onderzoeken speelt de wens van de opdrachtgever en zijn of haar onderzoeksvraag een centrale rol. Overleg met de opdrachtgever of eventueel een (Arbo) arts of eerdere hulpverleners van cliënt kan ook deel uit maken van het onderzoek. De verslaglegging naar de opdrachtgever zal altijd zoveel mogelijk zijn toegesneden op zijn of haar wensen.