Missie & Visie


[one_half] Missie
Het is onze missie om mensen te ondersteunen naar een groter gevoel van zelfbeschikking. In de praktijk betekent dit mensen de middelen geven om de touwtjes (meer) in eigen handen te nemen. Het gevoel de regie over het eigen leven terug te winnen, resulteert bijna altijd in een groter gevoel van plezier in het leven en een groter gevoel van betrokkenheid met de omgeving. Het schept ruimte om oude contacten in een nieuw licht te zien en om tijd en energie op een bevredigendere wijze te benutten, waardoor de persoon tot veel meer in staat blijkt. Met de juiste middelen en begeleiding is het bijna altijd mogelijk om het gevoel van regie over jezelf terug te winnen. Het maakt ons gelukkig als we zien dat dit proces bij onze cliënten leidt tot meer plezier in het dagelijks leven, het vinden van een werkplek die aansluit bij het potentieel van de persoon of het op een andere wijze vormgeven van een grotere sociaal maatschappelijke betrokkenheid.[/one_half]

[one_half_last] Visie

Bij Inproces staat de mens centraal. Wij geloven dat in elk mens alle kennis en vaardigheden al aanwezig zijn, die nodig zijn om precies dat te doen waar hij of zij gelukkig van wordt. Door de veelheid aan prikkels, afleidingen en tegenslagen die het leven ons toewerpt raken we soms onze oriëntatie op ‘wat werkt’ kwijt. Dit ‘wat werkt’ is echter een sterk persoonsgebonden en unieke formule. Daarbij kan het dat wat eerder werkte in de loop van de tijd juist tegen gaan werken. Hierdoor zijn er nooit kant en klare oplossingen maar schuilt de kunst in het kennen van het proces en het aansluiten bij wat de ander nodig heeft om de volgende stap te kunnen zetten.[/one_half_last]