producten Zakelijk


Informatie voor aanmelders:
Producten
Voor UWV, gemeenten, en bedrijven kunnen wij de psychische belastbaarheid van cliënten ten aanzien van werk in kaart brengen. Vervolgens kunnen wij cliënten begeleiden. We zorgen ervoor dat ze weer steviger in hun schoenen staan en ondersteunen hen bij het hervatten van werk. Zie hieronder voor meer informatie over onze producten.
Belastbaarheidsonderzoeken:
We doen onderzoek met behulp van een gesprek met de cliënt, aangevuld met vragenlijsten/testmateriaal en informatie vanuit gestructureerde observaties. Wij kunnen naar aanleiding van dit onderzoek een uitspraak doen over de belastbaarheid van een cliënt, over de psychische klachten die een rol spelen en over waar rekening mee dient te worden gehouden bij een re-integratietraject. Tevens kunnen we adviezen geven over hoe cliënten te begeleiden in de praktijk bij specifieke psychische stoornissen/belemmeringen. Aanvullend op de standaard belastbaarheidsonderzoeken kunnen wij de intelligentie/cognitieve capaciteiten van cliënten in beeld brengen en kunnen we persoonlijkheidsonderzoek doen, waarbij we sterke en zwakke kanten van cliënten nog duidelijker in kaart kunnen brengen. We bieden voor wat betreft belastbaarheidsonderzoeken verschillende ‘pakketten’ aan:

Psychologisch belastbaarheidsonderzoek ‘Light’: onderzoeksgesprek, klachtenvragenlijst (SCL-90), probleemoplossingsstrategie vragenlijst (UCL).
Psychologisch belastbaarheidsonderzoek ‘Standaard’: onderzoeksgesprek, klachtenvragenlijst (SCL-90), probleemoplossingsstrategie vragenlijst (UCL), op maat geselecteerde (screenings)lijsten en testen (b.v. ten behoeve van autisme, depressie of ADHD) en persoonlijkheidsonderzoek.
Psychologisch belastbaarheidsonderzoek ‘Plus’: Uitgebreid onderzoeksgesprek(ken), klachtenvragenlijsten (SCL-90), probleemoplossingsstrategie vragenlijst (UCL), uitgebreide op maat geselecteerde testbatterij bestaande uit vragenlijsten en testen (b.v. ten behoeve van autisme, depressie of ADHD) en persoonlijkheidsonderzoek incl. dynamische geïntegreerde beschrijving. Ook is uitgebreid onderzoek naar cognitieve capaciteiten mogelijk via o.a. intelligentieonderzoek.
Het persoonlijkheidsonderzoek en intelligentieonderzoek kunnen wij ook als losse modules aanbieden. Binnen alle onderzoeken speelt de wens van de opdrachtgever en zijn of haar onderzoeksvraag een centrale rol. Overleg met de opdrachtgever of eventueel een (Arbo-) arts of eerdere hulpverleners van cliënt maakt altijd deel uit van elk onderzoek. De verslaglegging naar de opdrachtgever zal verder altijd zoveel mogelijk zijn toegesneden op zijn of haar wensen.
Begeleiding
Wij gebruiken bij het begeleiden van cliënten verschillende technieken. We brengen valkuilen in kaart die mogelijk al zeer lange tijd een rol spelen en maken die zichtbaar voor cliënten. We ondersteunen cliënten in het veranderen van hun gedrag. We maken daarbij onder andere gebruik van cognitieve gedragstherapie/RET, mindfulness, inzichtgevende- en oplossingsgerichte therapie. Welke technieken we gebruiken hangt van de cliënt en van het doel van de begeleiding af. Naast deze psychologische begeleiding bieden wij tevens ondersteuning bij praktische zaken, zoals bijvoorbeeld schuldenproblematiek. Verder vinden wij het belangrijk cliënten die thuis zitten te activeren. Sport en beweging kan daarbij een belangrijk hulpmiddel zijn.
De begeleiding die wij bieden werkt zeer effectief bij re-integratie, omdat wij praktische handvatten bieden die iemand weer kunnen activeren en aan het werk kunnen helpen, maar tegelijkertijd oog hebben voor klachten en beperkingen en daar aandacht aan schenken. Bijna altijd spelen (bewust of onbewust) psychische klachten of onzekerheden een rol. Deze klachten brengen wij aan het licht, maken we bespreekbaar en we helpen cliënten bij het overwinnen van deze klachten of onzekerheden.
Wat u verder van ons kunt verwachten:
– Overleg, tips en adviezen
U kunt ons altijd bellen met vragen of wanneer u advies nodig heeft. Wij hebben veel ervaring met gedragsproblemen, psychische ziektebeelden en andere beperkingen en kunnen u daar vaak mee verder helpen. Voordat u een cliënt aanmeldt, kunt u dus altijd even bellen voor overleg. We denken graag met u mee. In een telefonisch overleg kunnen we samen bepalen of een aanmelding of eventueel een andere interventie noodzakelijk is.
– Contact gedurende en na afloop van een traject
Wanneer wij een cliënt in traject hebben, zullen wij u regelmatig op de hoogte houden en contact zoeken over belangrijke zaken, mits de cliënt hiervoor toestemming geeft uiteraard. Ook wanneer u een rapportage wilt nabespreken, doen wij dit graag en nemen wij hiervoor de tijd. Bij vragen kunt u altijd bellen!
– Snel antwoord op uw vragen en geen wachttijden
Wij hebben geen wachtlijst en zullen iedere aanmelding zo snel mogelijk in behandeling nemen. Daar waar dit meer tijd kost, zal dit komen doordat een casus meer tijd vergt, bijvoorbeeld omdat er meer onderzoek nodig is naar de cliënt. Wanneer u ons belt of mailt kunt u een snelle reactie van ons verwachten.
– Wij bemiddelen indien nodig met werkgevers
Waar nodig zullen wij contact leggen met de werkgevers, mits de cliënt dit op prijs stelt. Een goede relatie met de werkgever is vaak de sleutel voor succes bij werkhervatting. Wanneer een werkgever de juiste informatie heeft en weet hoe om te gaan met de werknemer, zal dit leiden tot betere resultaten op de werkvloer, meer motivatie en zelfvertrouwen bij de werknemer en meer werkplezier, zowel voor werkgever als werknemer.
– Wij komen graag met u in contact
Wij drinken graag een keer een kop koffie met u, om nader kennis te maken! We willen graag weten wat er speelt en een goed gesprek kan leiden tot een hoop goede dingen.
Prijzen

Contactgegevens